Månadens Bild, 2021

September, foto Conny Andersson