Januari

Mammot Hot Spring, foto Conny Andersson

Februari

Strömstare, foto Tommy Andersson

Mars

Brudslöjan, foto Conny Andersson

April

Vitsippor, foto Tommy Andersson

Maj

Hepatica Nobilis, foto Conny Andersson

Juni

Lupin, foto Tommy Andersson

Juli

Rosenpimpinell, foto Stig Olsson

Oktober

Fjällsluttning, foto Stig Olsson

Augusti

Randgräs, foto Stig Olsson

November

foto, Tommy Andersson

September

Grövelsjöfjällen, foto Conny Andersson

December

Midvinter, foto Tommy ndersson