Månadens Bild, 2021

Oktober, foto Tommy Andersson