Fyrklövern Foto

Om Fyrklövern Foto

 

Fyrklövem Foto är en grupp med hemortsrätt i Trollhättan. Den består i dag av Conny Andersson, Tommy Andersson och Willy Tinmark.
Stig Olsson var fram till sin bortgång 2019, en hängiven medlem i gruppen.

Gruppen har under flera år haft utställningar runt om i Västsverige

De har länge arbetat med konventionell teknik, men numera övergått till digital teknik.

De beskriver sig själva som “skildrare av närnatur i nutid för framtid”, och många av bilderna är just pregnanta närstudier, där man samtidigt anar naturens komplexitet -  ett lyriskt anslag med vetenskapliga undertoner.
De formulerar själva sin inställning så här:

”Det är lätt att glömma vad naturen har betytt och betyder för oss, inte enbart av materiella skäl utan också för vårt behov av skönhetslängtan. En längtan som kanske mer och mer får stå tillbaka för andra värderingar. Vår förhoppning är att vår fina natur inte är en framtidslyx, utan att den kommer att förbli en vardagsvara, så att nästkommande generationer har samma möjligheter som vi att finna och förundras över naturens rogivande dimensioner.

Vi vill med våra bilder visa de stunder av skönhet och sinnesstämningar som vi upplevt under våra strövtåg.”

På denna hemsida visas bilder fotograferade av Conny Andersson och Tommy Andersson.