Utställningar & Representation

 • 2023 Naturfotofestival, Vårgårda (20x20 bilder)
 • 1997 - 2022 Stående Månadsbild, Spiskupan Bergagården
 • 2015 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2014 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2013 Naturfotofestival Vårgårda
 • 2012 Naturfotofestival Vårgårda
 • 2012 Älvkultur, Spiskupan Hunneberg
 • 2011 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2011 Karlsrogården, Vänersborg
 • 2011 Volvo Aero Malögagården
 • 2011 Lödöse Museum
 • 2010 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2010 Älvkultur Spiskupan Hunneberg
 • 2009 Naturfotofestival Vårgårda
 • 2009 Älvkultur Spiskupan Hunneberg
 • 2008 Naturfotofestival Vårgårda
 • 2007 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2007 Älvkultur, Spiskupan Hunneberg ”Linnés värld”
 • 2006 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2005 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2005 Älvkultur, Bergagården Hunneberg
 • 2004 Naturfotofestival Vårgårda
 • 2003 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2003 Församlingsgården Trollhättan
 • 2003 Bergagården Hunneberg
 • 2003 Botaniska Trädgården, Göteborg ”Foto i nutid i framtid”
 • 2002 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2001 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2001 Bergens dag, Bergagården Hunneberg
 • 2000 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 2000 Medicinhistoriska Museet, Vänersborg
 • 2000 Bergagården, Hunneberg
 • 1999 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 1999 Glasbruksmuseet Surte
 • 1999 Nordens Ark Bohuslän
 • 1998 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 1998 Tegelväggen, Folkets Hus/Kulturhuset, Trollhättan
 • 1998 Missionskyrkan, Trollhättan ”I Vår Herres Hage”
 • 1998 Westfoto, Folkets Hus/Kulturhuset, Trollhättan
 • 1997 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 1997 Bergagården'
 • 1996 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 1996 Lextorpskyrkan, Trollhättan
 • 1995 Volvo Aero Corporation
 • 1995 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 1995 Länsmuseet, Skara
 • 1994 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 1994 Västfoto Folkets-Hus/Kulturhuset Trollhättan
 • 1993 Naturfotofestival, Vårgårda
 • 1992 Naturhistoriska Museet, Göteborg ”Ögonfröjd”
 • 1992 Nordens Ark, Bohuslän
 • 1992 Galleri Bladet Åhus Skåne
 • 1992 Åhus – Bibliotek Skåne
 • 1992 Tingshuset Bengtsfors
 • 1991 Tegelväggen Folkets-Hus Trollhättan